Skip links
KIEN Jubileum logo wit

Al 10 jaar betrouwbare ICT-ondersteuning

Samen ICT voor onderwijs

In 2013 besloten een aantal schoolbesturen in de regio om elkaar te gaan helpen met de ICT-voorzieningen op school. Zo ontstond KIEN. Een coöperatie met betrouwbare ICT-dienstverlening en -ondersteuning, zonder winstoogmerk, opgericht voor en door scholen waarvan zij zelf eigenaar zijn.

Nu, 10 jaar later, zijn 9 schoolbesturen uit Zuid Holland aangesloten bij de coöperatie. KIEN biedt dagelijks betrouwbare ICT-ondersteuning aan zo’n 27.000 gebruikers, waarvan 3.700 medewerkers binnen het onderwijs, verspreid over ruim 105 locaties in de regio.

Samenwerken loont

Uitdagingen op het gebied van informatievoorzieningen zoals: IT-infrastructuur, privacy, gegevensbescherming, scholing van medewerkers, cyberveiligheid, AI en data dringen zich steeds nadrukkelijker op binnen het onderwijs. Stuk voor stuk vraagstukken die vragen om een hoge mate van specialisme, waarbij je niet het risico wilt lopen op een zogenaamde vendor lock-in of kosten voor het inhuren van externe expertise. Voor individuele scholen is het lastig om een eigen beleid te voeren binnen een digitale transitie én om deze toekomstbestendig te implementeren. Door samenwerking met andere schoolinstellingen kom je daarin veel verder, houd je controle over de strategie en deel je ideeën, volg je innovaties en zienswijzen zonder daarbij je eigen identiteit te verliezen. Samenwerken loont dus steeds meer.

Samengevat

Wij blikken terug op zeer geslaagd decennium. Onze manier van samenwerken is nog steeds uniek voor het onderwijs in Nederland. De pioniersfase zijn wij ruim voorbij en zijn een sterke en betrouwbare partner voor onze leden die in alle schoolsectoren vertegenwoordigd zijn. Samen met 40 enthousiaste medewerkers ondersteunen wij dagelijks onze onderwijscollega’s zodat zij het beste onderwijs kunnen geven. We blijven met elkaar onderzoeken waar we slim kunnen samenwerken op het gebied van informatievoorziening en blijven zo flexibel voorzien in de behoefte bij de leden.

Bekijk onze brochure

Dienstverlening verder uitgebreid

In de afgelopen 10 jaar is de ICT-dienstverlening binnen KIEN steeds verder uitgebreid. Waar de eerste vijf jaar vooral behoefte was aan technische ICT-ondersteuning, KIEN ICT, is de afgelopen 5 jaar een bredere behoefte ontstaan bij de leden.

01 01

Privacy, gegevensbescherming en cybersecurity

Met de aanpassing van uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2016, hebben de leden gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Voor juridisch advies is een eigen Functionaris Gegevensbescherming voor alle leden aangesteld en is er gekozen voor een gezamenlijke uitvoering aan het bewust maken van medewerkers op het gebied van privacy, gegevensbescherming en veiligheid en kunnen leden gebruik maken van een privacy officer.

02 02

Professionalisering medewerkers

Omdat de digitale ontwikkelingen ook het onderwijs raken hebben de leden besloten om samen te werken op het gebied van het digitaal vaardig maken van hun medewerkers. Onder de dienst KIEN Kennis worden trainingen en workshops georganiseerd over onderwerpen zoals Microsoft 365, ICT-leskisten, omgaan met het digibord en AVG-trainingen voor leidinggevenden. Ook kunnen medewerkers gebruik maken van een eigen online academy met talloze trainingen, on boarding trajecten of school specifieke leerlijnen.

03 03

Toekomstige ICT-ontwikkelingen

De volgende, logische stap, is het gezamenlijk onderzoeken van het gebruik van AI en data binnen het onderwijs. Ook hierin kunnen we kennis gaan bundelen. We volgen hierbij de landelijke- en sectorale ontwikkelingen en zoeken aansluiting bij o.a. SURF, Kennisnet, SIVON, mbo-raad, vo-raad en po-raad.

Kom met ons in contact

Complete ICT-ondersteuning voor alle onderwijssectoren.

Benieuwd naar de voordelen van onze dienstverlening? Die zijn talrijk. De drie belangrijkste zijn: 1) De diepte van de dienstverlening. Belangrijk, want ICT binnen het onderwijs wordt te complex om bovenschools te regelen. 2) De controle. Leden zijn eigenaar, dus betrokken bij elke keuze. En 3) Natuurlijk het inkoopvoordeel doordat wij gezamenlijk met elkaar optrekken.

Alleen ga je snel, samen kom je verder.

Lees meer ‘Over KIEN’

Stuur ons een bericht

Wij nemen vrijblijvend contact met jou op.