Skip links

Privacyverklaring

Privacy is belangrijk voor KIEN. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens KIEN van jou verzamelt, waarom en hoe we ervoor zorgen dat we jouw gegevens veilig gebruiken.

KIEN biedt veel verschillende producten op het gebied van ICT. Van serverproducten, om onderwijsinstellingen en hun leerlingen te ondersteunen, tot apparaten die je gebruikt op school en thuis, software die je gebruikt op school en services die dit proces ondersteunen zoals jouw inloggegevens. KIEN biedt leerlingen een veilige leeromgeving en medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en die andere wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement.

Het bestuur van KIEN is verantwoordelijk voor het gebruik van je persoonsgegevens. Je kan KIEN bereiken via e-mail privacy@kienict.nl en via telefoonnummer 088-6575000.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (uitspraak).We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een
passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jou persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die KIEN verwerkt

KIEN kan gebruik maken van persoonsgegevens van leerlingen, ouders, personeel, bezoekers en andere personen die nodig zijn om de producten en diensten van KIEN te kunnen leveren.

KIEN verzamelt persoonsgegevens van medewerkers en leerlingen om de juiste ICT-producten en diensten te kunnen leveren. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat jij een opleiding kan volgen. We gebruiken hiervoor je naam, e-mailadres, telefoonnummer, welke opleiding je volgt, welk(e) school(gebouw), welke klas en welk leerjaar je zit. Deze gegevens krijgen we van jou of van jouw docenten. KIEN zorgt ervoor dat jij toegang hebt tot de wifi op school en een gebruikersnaam en account hebt om in te loggen op de computers op alle scholen. We kunnen de gegevens ook gebruiken om met je te communiceren. Daarnaast gebruiken we de gegevens om te onderzoeken hoe onze producten en diensten worden gebruikt.

Voor de website gebruikt KIEN alleen de persoonsgegevens die door jou worden ingevuld (bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website). KIEN doet dit alleen voor de reden waarvoor je ons de gegevens hebt gegeven (inschrijven nieuwsbrief, CV bij sollicitatie). Wij zullen deze persoonsgegevens alleen gebruiken om met jou te communiceren voor dat doel. Dit zijn de persoonsgegevens die we gebruiken:

• NAW-gegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• geslacht;
• CV.

KIEN slaat gegevens over jou op als je de website van KIEN bezoekt, omdat KIEN graag wil weten hoe vaak de website bezocht wordt en wat vaak gelezen wordt. Zo kan KIEN zien wat interessant is om te lezen. Hiervoor verwerken we je IP-adres en plaatsen we cookies van Google Analytics. Op onze website staan links naar andere websites. KIEN is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites met persoonlijke informatie
omgaan. Lees hiervoor de Privacyverklaring van de site die je bezoekt.

KIEN verzamelt informatie over het internet-surfgedrag binnen het KIEN-netwerk (wie welke pagina’s opvraagt). Alleen in geval van vermoeden van misbruik zal KIEN, na schriftelijke goedkeuring van het bestuur, het persoonlijk surfgedrag verstrekken. KIEN verstrekt alleen geanonimiseerde rapporten om het algemene internet-surfgedrag te analyseren.

Op verzoek van de scholen beheert KIEN de videocamera’s op verschillende
schoollocaties. KIEN zorgt ervoor dat deze camera’s goed werken, maar bekijkt de
beelden zelf niet. Dat doet alleen de school waarvan de videocamera is.
KIEN heeft ook cameratoezicht binnen haar eigen gebouwen voor de veiligheid van
medewerkers en haar gebouwen en goederen. Deze beelden worden alleen
bekeken indien daar aanleiding voor is en na toestemming van het management.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Wij delen je persoonsgegevens alleen met anderen om een dienst te leveren waar jouw onderwijsinstelling om vraagt. Denk hierbij aan applicaties die uit de cloud komen. We delen ook gegevens met leveranciers die in opdracht van ons werken. Met deze leveranciers zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van KIEN krijgen, zodat ook zij veilig met jouw persoonsgegevens omgaan. KIEN bepaalt welke persoonsgegevens de leverancier voor welk doel mag gebruiken. Verder geeft KIEN jouw persoonsgegevens alleen aan anderen wanneer dit moet om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan anderen.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd en laten wij dit jaarlijks testen. Wij hebben maatregelen genomen om informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en ervoor te zorgen dat anderen geen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart KIEN mijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die KIEN verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke bewaart KIEN zolang als KIEN deze nodig heeft voor de doelen van de verwerking, of zolang als KIEN wettelijk verplicht is. Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren die we in opdracht van de scholen verwerken, bepalen de scholen. Hierover kun je meer lezen in de privacyverklaring van jouw school.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Je hebt de volgende rechten over je persoonsgegevens:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• Het laten corrigeren van fouten;
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. KIEN kan vragen om je te legitimeren. Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens KIEN van jou heeft, kun je altijd contact opnemen met KIEN of je eigen school.
De Functionaris voor gegevensbescherming (FG) van KIEN en de scholen is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door KIEN en de naleving van de privacywetgeving. Wil je gebruik maken van een van je rechten of contact opnemen met de FG dan is deze te bereiken op e-mailadres privacy@kienict.nl.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht in moet dienen.

Wijzigingen

KIEN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd geeft KIEN dit goed zichtbaar aan op de website.

Meer informatie

Voor meer informatie, verwijzen we jou naar ons privacyreglement. Deze kun je opvragen via privacy@kienict.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 september 2020.