Skip links

Onderwijs + ICT + Samenwerken = KIEN

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Kennismaken

HELPDESK

Kunnen wij jou helpen?

Heb je ondersteuning nodig bij het gebruik van digitale middelen op school? Heb je een vraag, een storing of wil je iets anders aan ons doorgeven? Kijk dan hoe we jou kunnen helpen. Wij regelen ICT samen met het onderwijs.

Veel gestelde vragen

Laatste insights

Onze dienstverlening

Veiligheid & privacy

Een van de grootste zorgen binnen een school is de veiligheid en privacy rondom gegevens van leerlingen en docenten. Er moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat systemen en gegevens veilig worden gebruikt en bewaard en niet in verkeerde handen vallen. Deels wordt dit geregeld vanuit de techniek maar ook awareness speelt hierbij een belangrijke rol. Dat pakken wij gezamenlijk op. Wij zijn ISAE-gecertificeerd en leden kunnen gebruik maken van een gemeenschappelijke FG en security officer.

Lees meer

Techniek

Het gebruik van ICT kan soms technische problemen met zich meebrengen. Als school wil je ervoor zorgen dat er voldoende ondersteuning is om deze problemen snel op te lossen. Dit gedeelte neemt KIEN uit handen. Wij monitoren en onderhouden de infrastructuur. Wij hebben een eigen support afdeling met een toegankelijk Service Portaal, helpdesk en field support voor ondersteuning op locatie. En omdat wij in de regio opereren, zijn wij altijd in de buurt.

Lees meer

Kosten

Het implementeren en gebruik van ICT op school kan duur zijn. Een schoolbestuur moet zorgen voor voldoende financiering om de nodige apparatuur, software en ondersteuning te kunnen bieden. Omdat wij zonder winstoogmerk werken én gezamenlijk inkopen, is er een behoorlijk schaalvoordeel te behalen op bijvoorbeeld ICT-middelen en -infrastructuur.

Lees meer

Digitale vaardigheden

Op school moeten leerlingen en docenten beschikken over voldoende digitale vaardigheden om optimaal gebruik te maken van ICT. Er moeten bijvoorbeeld trainingen en workshops worden georganiseerd om deze vaardigheden te ontwikkelen. Wij kunnen invulling geven aan een studiedag op school maar bieden ook een online leerplatform en organiseren workshops om digitale ontwikkeling te stimuleren bij zowel onderwijzend- als onderwijsondersteunend personeel.

Lees meer

Onderwijskundig

Ieder schoolbestuur vraagt zich af of het gebruik van ICT wel voldoende bijdraagt aan het onderwijsproces. Wordt er wel écht meerwaarde gecreëerd door het gebruik van ICT, of is het vooral een extra belasting voor leerlingen en docenten? Hierover leren we samen binnen ons lerend netwerk. We onderzoeken innovaties en implementeren nieuwe toepassingen naar behoefte van de scholen.

Lees meer

Dit is óók KIEN

KIEN laat ICT werken voor onderwijsinstellingen in Zuid Holland e.o. Wij co-creëren digitale oplossingen die aansluiten bij de onderwijsvisie van de school. Wij gaan verder dan automatisering en zijn de verbinding tussen jouw vraag en de ontwikkelingen in de markt. Naast een veilige en betrouwbare ICT-infrastructuur, bieden wij ook een Kennis-infrastructuur. Wij helpen jou bij het professionaliseren van jouw medewerkers op het gebied van digitale vaardigheden en onderzoeken waar de behoefte ligt voor jouw school binnen de digitale transitie van het onderwijs, zoals bijvoorbeeld Artificial Intelligence, Big Tech en Data, Cloud Computing of netwerkbereik om in te spelen op IoT. Samen ICT voor onderwijs. Dat is KIEN!

Uitdagingen op het gebied van de IT-infrastructuur, privacy, gegevensbescherming, scholing van medewerkers en cyberveiligheid dringen zich steeds nadrukkelijker op. Stuk voor stuk vraagstukken die vragen om een hoge mate van specialisme. Dat maakt het voor individuele scholen lastig maar gezamenlijk komen we daarin veel verder. Lees meer

KIEN is in 2013 als coöperatie opgericht door verschillende onderwijsorganisaties uit de regio Drechtsteden, onze leden. De leden geven gezamenlijk invulling aan de ICT-behoeftes en professionalisering van hun medewerkers op het gebied van digitale vaardigheden. De sleutel is samenwerken en samen leren van en met elkaar, waarbij de ontwikkeling van de lerende mens centraal staat. De coöperatie telt op dit moment 9 leden. Zij vertegenwoordigen samen (bijna) alle schoolsectoren zoals het primair-, speciaal-, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger beroepsonderwijs.

Met alle leden bij elkaar, hebben wij het volume van een universiteit. Vanwege deze schaalvoordelen is het daarom interessant om samen op te trekken. Omdat wij een inbesteding zijn van de scholen, werken wij zonder winstoogmerk. Aansluiten bij KIEN, betekent dan ook dat je mede aan het roer staat van de coöperatie. Jouw stem telt.

Wist je trouwens dat de ICT-dienstverlening van KIEN al beschikbaar is vanaf €10 per leerling per maand? Lees meer

We gaan met elkaar de ICT-uitdagingen in het onderwijs aan

Wij zijn KIEN, KIEN zijn wij.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op