Skip links

Onderwijs + ICT + Samenwerken = KIEN

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Kennismaken

HELPDESK

Kunnen wij jou helpen?

Heb je ondersteuning nodig bij het gebruik van digitale middelen op school? Heb je een vraag, een storing of wil je iets anders aan ons doorgeven? Kijk dan hoe we jou kunnen helpen.

Veel gestelde vragen

Laatste insights

Onze dienstverlening

Volledige ICT ondersteuning van cloud tot klas

Lees meer

Professionalisering medewerkers bij digitale geletterdheid

Lees meer

Gezamenlijke privacy & security maatregelen en awareness

Lees meer

Gezamenlijke inkoop, aanbestedingen en innovatie

Lees meer

Dit is óók KIEN

KIEN laat ICT werken voor onderwijsinstellingen in de regio Drechtsteden. Wij co-creëren digitale oplossingen die aansluiten bij de onderwijsvisie. Wij gaan verder dan automatisering en zijn de verbinding tussen jouw vraag en de markt. Ook kunnen wij jou helpen bij het professionaliseren van jouw medewerkers.

Uitdagingen op het gebied van de IT-infrastructuur, privacy, gegevensbescherming, scholing van medewerkers en cyberveiligheid dringen zich steeds nadrukkelijker op. Stuk voor stuk vraagstukken die vragen om een hoge mate van specialisme. Dat maakt het voor individuele scholen lastig maar gezamenlijk komen we daarin veel verder. Lees meer

KIEN is in 2013 als coöperatie opgericht door verschillende onderwijsorganisaties uit de regio Drechtsteden, onze leden. De leden geven gezamenlijk invulling aan de ICT-behoeftes en professionalisering van hun medewerkers op het gebied van digitale vaardigheden. De sleutel is samenwerken en samen leren van en met elkaar, waarbij de ontwikkeling van de lerende mens centraal staat. De coöperatie telt op dit moment 9 leden. Zij vertegenwoordigen samen (bijna) alle schoolsectoren zoals het primair-, speciaal-, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger beroepsonderwijs.

Met alle leden bij elkaar, hebben wij het volume van een universiteit. Vanwege deze schaalvoordelen is het daarom interessant om samen op te trekken. Omdat wij een inbesteding zijn van de scholen, werken wij zonder winstoogmerk. Aansluiten bij KIEN, betekent dan ook dat je mede aan het roer staat van de coöperatie. Jouw stem telt.

Wist je trouwens dat de ICT-dienstverlening van KIEN al beschikbaar is vanaf €10 per leerling per maand? Lees meer

We gaan met elkaar de ICT-uitdagingen in het onderwijs aan

Wij zijn KIEN, KIEN zijn wij.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op