Onze leden

Coöperatie KIEN u.a. (KIEN) is een coöperatie die is opgericht door onderwijsorganisaties uit de regio Zuid-Holland Zuid. Binnen de coöperatie wordt gezamenlijk invulling gegeven aan de ICT-behoeftes en –vraagstukken die in het hedendaags en toekomstig onderwijs belangrijk en nodig zijn. Samen kunnen we veel meer. De sleutel is dan ook het samenwerken en samen leren waarbij de ontwikkeling van de lerende mens centraal staat.

De leden van KIEN zijn:

ROC Da Vinci College
ROC Da Vinci College
Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs. Het Da Vinci College biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast bieden zij vavo en educatie- en inburgeringsopleidingen aan. HBO Drechtsteden biedt bacheloropleidingen, tweejarige hbo-opleidingen en post bachelor opleidingen aan op het gebied van techniek & ICT, Mens, gedrag & zorg en Management & Ondernemerschap.
LOKET Zwijndrechtse Waard
LOKET Zwijndrechtse Waard
In het gebouw van Loket Zwijndrechtse Waard werken verschillende bekende onderwijsinstellingen uit de regio nauw samen. De VMBO-basis- en -kaderopleidingen zijn gebundeld in het Walburg College en het DevelsteinCollege . Loket biedt de volgende uitstroomprofielen in het VMBO: Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn en diverse techniekprofielen. Binnen Loket kan men ook terecht voor het praktijkonderwijs (PRO) verzorgd door onderwijsorganisatie SPON en voor diverse middelbare beroepsopleiding (MBO) van het Da Vinci College.
Hans Petri School
Hans Petri School
De Hans Petri school heeft het doel om leerlingen via een zeer praktische benadering voor te bereiden op de maatschappij. Na hun schoolperiode kunnen leerlingen, binnen hun mogelijkheden, functioneren op de arbeidsmarkt of doorstromen naar een entreeopleiding van het mbo. De school wordt afgesloten met een getuigschrift, schoolcertificaten en/of landelijk erkende certificaten.
HBO Drechtsteden
HBO Drechtsteden
HBO Drechtsteden is een particulier kennisinstituut op de terreinen van Techniek & ICT, Management & Ondernemerschap en Mens, Gedrag & Zorg. Onderwijs, onderzoek en valorisatie van kennis zijn de kernactiviteiten. HBO Drechtsteden is verankerd in de regio, maar bedient een landelijke markt.
SPON
SPON
SPON verzorgt passend onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 20 jaar in de regio Drechtsteden, Sliedrecht en Gorinchem. Het onderwijs biedt kleinschaligheid, individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de didactische en pedagogische mogelijkheden van de leerlingen. Het Griendencollege in Sliedrecht is recent gefuseerd met SPON. Op dit VMBO kunnen leerlingen kiezen voor vier leerwegen. Dit zijn routes die een bepaald niveau en een bepaald programma bieden: van heel praktisch tot vooral theoretisch.  Het gezamenlijke doel van SPON is, dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.
Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht
Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht
Het Stedelijk Dalton Lyceum biedt kwalitatief hoogstaand, pluriform en modern voortgezet onderwijs voor Dordrecht en omgeving volgens de Dalton uitgangspunten. Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft 3 vo vestigingen in Dordrecht.  Het onderwijsaanbod VMBO, Havo en VWO is toegespitst op het type leerling en niveau van de leerling. Dit geldt naast de drie vestigingen ook voor de Internationale Schakelklas-afdeling.
Stichting H3O
Stichting H3O
Stichting H³O, werkt aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, waarin hoofd, hart en handen de leidraad vormen voor samen leven, werken en leren. Stichting H³O, biedt warmte en veiligheid voor kinderen van 2 tot 18 jaar in een uitdagende, inspirerende omgeving. Binnen Stichting H³O wordt zowel opvang als onderwijs aangeboden op tien christelijke integrale kindcentra (IKC). Stichting H³O biedt naast opvang en basisonderwijs, ook christelijk voortgezet onderwijs aan. Het Insula College kent 3 locaties: voor vmbo, mavo, havo en vwo.
Stichting OPOD
Stichting OPOD
OPOD biedt openbaar onderwijs op dertien basisscholen verspreid over zestien locaties in Dordrecht. Zij hebben basisscholen in alle wijken van de stad zodat er altijd een school in de buurt is. Voor alle onderwijswensen wordt een passende school geboden; regulier basisonderwijs, onderwijs volgens speciale leermethoden (Dalton, Jenaplan en Montessori), scholen met plusconcepten (sport, Engels vanaf groep 1) en speciaal basisonderwijs.
SKOBA
SKOBA
SKOBA biedt basisonderwijs aan ongeveer 1700 leerlingen, verdeeld over 8 scholen in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Gorinchem. SKOBA zorgt er door middel van goed onderwijs voor dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en begeleidt hen in hun groei naar zelfstandige, sociale en kritisch denkende mensen, die respectvol kunnen samenleven en participeren in een dynamische maatschappij vol verschillen. Het welbevinden van de kinderen is hierbij de basis.
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden
In Dordrecht vormen de samenwerkingsverbanden passend primair en passend voortgezet onderwijs een werkorganisatie, SWV Passend Onderwijs Dordrecht. De term passend onderwijs gaat niet over een beperkte groep leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De term passend onderwijs gaat over alle leerlingen die naar school gaan. Het SWV heeft als missie om via ondersteuning op kennis, professionalisering en middelen te realiseren dat de scholen in Dordrecht in staat zijn om met elkaar te borgen dat elke Dordtse leerling binnen een pedagogisch sterk schoolklimaat het onderwijs en de ondersteuning krijgt, die nodig is om zich volledig te kunnen ontplooien.