Skip links

Onze leden

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Nagenoeg alle schoolsectoren zijn binnen KIEN vertegenwoordigd. Met elkaar hebben wij het volume dat te vergelijken is met een universiteit. Dat betekent slagkracht! Onze leden delen kosten, kennis en expertise samen, evenals een strategische koers op ICT-innovatie en -security.

KIEN is opgericht door onderwijsorganisaties uit de regio Drechtsteden en telt 9 leden. Binnen de coöperatie zijn (speciaal) primair onderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs vertegenwoordigd.

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs. Het Da Vinci College biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast bieden zij vavo en educatie- en inburgeringsopleidingen aan.

Naar de website

Het Stedelijk Dalton Lyceum biedt kwalitatief hoogstaand, pluriform en modern voortgezet onderwijs voor Dordrecht en omgeving volgens de Dalton uitgangspunten. Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft 3 vo vestigingen in Dordrecht.  Het onderwijsaanbod VMBO, Havo en VWO is toegespitst op het type leerling en niveau van de leerling. Dit geldt naast de drie vestigingen ook voor de Internationale Schakelklas-afdeling.

Naar de website

In het gebouw van LOKET Zwijndrechtse Waard werken verschillende bekende onderwijsinstellingen uit de regio nauw samen. De VMBO-basis- en -kaderopleidingen zijn gebundeld in het Walburg College en het DevelsteinCollege . Loket biedt de volgende uitstroomprofielen in het VMBO: Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn en diverse techniekprofielen. Binnen Loket kan men ook terecht voor het praktijkonderwijs (PRO) verzorgd door onderwijsorganisatie SPON en voor diverse middelbare beroepsopleidingen (MBO) van het Da Vinci College

Naar de website

Stichting H³O, werkt aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, waarin hoofd, hart en handen de leidraad vormen voor samen leven, werken en leren. Stichting H³O, biedt warmte en veiligheid voor kinderen van 2 tot 18 jaar in een uitdagende, inspirerende omgeving. Binnen Stichting H³O wordt zowel opvang als onderwijs aangeboden op tien christelijke integrale kindcentra (IKC). Stichting H³O biedt naast opvang en basisonderwijs, ook christelijk voortgezet onderwijs aan. Het Insula College kent 3 locaties: voor vmbo, mavo, havo en vwo.

Naar de website

De Hans Petrischool heeft het doel om leerlingen via een zeer praktische benadering voor te bereiden op de maatschappij. Na hun schoolperiode kunnen leerlingen, binnen hun mogelijkheden, functioneren op de arbeidsmarkt of doorstromen naar een entreeopleiding van het mbo. De school wordt afgesloten met een getuigschrift, schoolcertificaten en/of landelijk erkende certificaten.

Naar de website

HBO Drechtsteden is een particulier kennisinstituut op de terreinen van Techniek & ICT, Management & Ondernemerschap en Mens, Gedrag & Zorg. Onderwijs, onderzoek en valorisatie van kennis zijn de kernactiviteiten. HBO Drechtsteden is verankerd in de regio, maar bedient een landelijke markt.

Naar de website

SPON verzorgt passend onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 20 jaar in de regio Drechtsteden, Sliedrecht en Gorinchem. Het onderwijs biedt kleinschaligheid, individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de didactische en pedagogische mogelijkheden van de leerlingen. Het Griendencollege in Sliedrecht is recent gefuseerd met SPON. Op dit VMBO kunnen leerlingen kiezen voor vier leerwegen. Dit zijn routes die een bepaald niveau en een bepaald programma bieden: van heel praktisch tot vooral theoretisch.  Het gezamenlijke doel van SPON is, dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.

Naar de website

NESTAS scholengroep is ontstaan uit een fusie tussen het katholiek basisonderwijs (SKOBA) en  het openbaar basisonderwijs (OPOD). Met deze fusie is een scholengroep van 21 basisscholen met totaal 25 locaties ontstaan in Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht en Gorinchem. Het bundelen van deze krachten biedt vele voordelen voor o.a. onze leerkrachten en leerlingen.

Naar de website

In Dordrecht vormen de samenwerkingsverbanden passend primair en passend voortgezet onderwijs een werkorganisatie, SWV Passend Onderwijs Dordrecht. De term passend onderwijs gaat niet over een beperkte groep leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De term passend onderwijs gaat over alle leerlingen die naar school gaan. Het SWV heeft als missie om via ondersteuning op kennis, professionalisering en middelen te realiseren dat de scholen in Dordrecht in staat zijn om met elkaar te borgen dat elke Dordtse leerling binnen een pedagogisch sterk schoolklimaat het onderwijs en de ondersteuning krijgt, die nodig is om zich volledig te kunnen ontplooien.

Naar de website

Lees hier meer over ons