Skip links

kennis om te delen

Een leven lang leren.

KIEN Kennis ondersteunt de scholen bij de persoonlijke ontwikkeling en professionalisering van hun medewerkers. Hiermee kan iedereen in verschillende leervormen kennis en vaardigheden op te doen rondom de digitale ontwikkelingen in het onderwijs.

Eigen leeromgeving voor de scholen

Kennisdeling staat centraal binnen deze dienst. Met Kien Kennis kunnen de scholen hun onderwijzende, onderwijs ondersteunend en leidinggevende medewerkers, verder laten professionaliseren en persoonlijk ontwikkelen. Zowel rondom digitale- als onderwijs specifieke vaardigheden. Dit draag bij aan een leven lang leren. De dienst KIEN Kennis is onderdeel van de basisdienstverlening van de coöperatie.

1100
leeritems
3600
deelnemers
8
gemiddelde beoordeling
10
ICT-leskisten

Maatschappelijke noodzaak

Digitaal geletterdheid zijn speelt een grote rol in onze maatschappij. Om iedereen dezelfde gelijke kansen te bieden, zal iedere leerling of student digitaal geletterd moeten zijn om goed in de hedendaagse en toekomstige maatschappij te kunnen functioneren zonder ongelijkheid. De plek die digitale geletterdheid in het nieuwe curriculum voor po en vo zal innemen, laat zien dat het belang om digitaal geletterd te zijn, hoog op de agenda staat. Digitale (en sociale vaardigheden) worden ook steeds belangrijker in het beroepsonderwijs, waar ook werkgevers om een betere aansluiting vragen.

Rol van het onderwijs

Het onderwijs moet een mix van kennis en vaardigheden gaan aanbieden. Binnen alle onderwijssectoren spelen leerkrachten en docenten een cruciale rol om hun leerlingen en studenten digitaal vaardiger te maken. Het eigen niveau van de docent of leerkracht t.a.v. het domein digitale geletterdheid zal daarom medebepalend zijn voor het bieden van gelijke kansen voor iedere leerling of student.

Kennisdelen & activiteiten

Kennisdeling vindt plaats via verschillende activiteiten en ook via de leden onderling. De kennis binnen deze nieuwe dienst wordt enerzijds gezamenlijk ingekocht en anderzijds door de leden zelf ingebracht, zodat een rijke leeromgeving wordt gevormd. KIEN Kennis is een verzamelnaam voor verschillende activiteiten en leervormen. De dienst omvat een online leerplatform (KIEN Academy), een fysieke ruimte voor workshops en de mogelijkheid tot het (online) bijwonen van webinars, lezingen en inspiratiesessies (KIEN Talk).

Toegevoegde waarde voor scholen

Zowel vanuit de overheid als de maatschappij is de roep om ICT-bekwaamheid in het onderwijs groot. We bevinden ons in een digitale transitie. De leraar speelt hier een belangrijke rol in voor leerlingen/studenten. Maar hoe ga jij ervoor zorgen dat de leraren en andere medewerkers op school over voldoende kennis beschikken? Het bestuur, de schoolleider, de i-coach en stafmedewerker zullen ook samen moeten werken om tot een goede schoolaanpak op het gebied van professionaliseren en ICT te komen. Binnen de coöperatie wordt de kennis over professionaliseren gebundeld, wordt je geholpen met de implementatie en geadviseerd over een goede leerstrategie. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Met een uitgebreid aanbod van e-learnings en workshops heb je al een basis en kun je dit stap voor stap met je eigen school specifieke activiteiten en leermateriaal aanvullen of uitbreiden.

Wij ondersteunen schoolbesturen met hun visieontwikkeling op ICT binnen het onderwijs en bieden programmalijnen aan die binnen het domein van digitale geletterdheid vallen. Samen met de leden vullen wij dit aan met didactische en pedagogische ICT-toepassingen en privacy & veiligheid. Op deze manier kunnen leerkrachten, docenten, schoolleiders, bestuurders en onderwijs ondersteuners zich verder ontwikkelen, zowel op persoonlijk als professioneel gebied.

Ons gezamenlijke doel is dat een schoolorganisatie, op elk niveau en in elke sector, beschikt over actuele kennis en vaardigheden en hiermee leerlingen en studenten optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomstige deelname aan de maatschappij. Het vergroten van digitale vaardigheden, kennis over de inzet van digitale leermiddelen en privacy & security zijn elementen die niet alleen onmisbaar zijn maar ook bijdragen aan gelijke kansen voor elke leerling en student.

Kien Kennis Experience lab
Kien Kennis

 • Online (leer) platform.
 • Eigen school academy.
 • Basis lesmateriaal tbv algemene ontwikkeling (geschikt voor alle sectoren).
 • Integratie bestaand lesmateriaal op de scholen.
 • Mogelijkheid om eigen lesmateriaal/leerlijnen te maken.
  Beschikbaar lesmateriaal van leveranciers (bijvoorbeeld werken met touch screens).
 • Reserveringssysteem voor workshops, lezingen, etc.
 • Evenementenagenda en –registratie.
 • Budgetbeheer en bijhouden deskundigheidsbevorderingsuren.
 • LTI-koppelingen met diverse contentproviders.
 • Indien mogelijk: migratie historie bestaand platform.
  Gekoppeld aan HRM en/of andere bronsystemen.

 • Workshops, instructies en uitleen ICT-leskisten.
 • Workshopruimte voor maximaal 40 pers. incl. AV-middelen.
 • Demo classroom inclusief touch screens.
 • Touch tables.
 • Opname studio & green screen voor instructiefilmpjes.
 • Workshopruimte voor school specifieke teamtrainingen gerelateerd aan digitale ontwikkelingen, professionalisering of persoonlijke ontwikkeling.

 • Webinars, lezingen en inspiratiesessies gerelateerd aan digitale ontwikkelingen en onderwijs.
 • Op locatie bij één van de leden, partners, online of hybride.

KIEN Kennis team

Alle KIEN collega's
Sanne

Sanne

Coördinator KIEN Kennis

ronald bronke

Ronald

Experience Lab

Mariëlle Haasnoot

Mariëlle

Talks & communicatie

Kom met ons in contact

Complete ICT-ontzorging voor alle sectoren binnen het onderwijs

Er zijn talrijke voordelen om je als school aan te sluiten bij KIEN. De drie belangrijkste zijn: 1) De diepte van de dienstverlening. Belangrijk, gezien de toenemende complexiteit van ICT. 2) De controle. Leden zijn eigenaar, dus betrokken bij elke keuze. en 3) Natuurlijk het inkoopvoordeel doordat wij gezamenlijk met elkaar optrekken.

Alleen ga je snel, samen kom je verder.

Stuur ons een bericht

Wij nemen vrijblijvend contact met jou op.