Skip links
sphero

Leren programmeren

In het Experience Lab krijg je de ruimte om zelf te experimenteren, voordat je er mee aan de slag gaat in de klas. We organiseren workshops waarin je lesbrieven kunt maken, maar leggen je ook uit wat de gedachte achter de toepassing is en hoe dit jouw lessen kan verrijken.

De roep dat leerlingen, naast hun huidige vakken ook moeten leren programmeren, wordt steeds groter. Programmeren is van groot belang om goed te kunnen functioneren in toekomstig leven en werk. We moeten kinderen voorbereiden op de wereld van de toekomst, waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van technologie.

Programmeren is het nieuwe lezen en schrijven

Programmeren wordt steeds meer gezien als noodzakelijk om daarmee de snel veranderende wereld om ons heen te kunnen (blijven) begrijpen. Leren om apparaten niet alleen ‘passief’ te gebruiken’, maar ook weten ‘hoe’ apparaten werken. Het is belangrijk dat kinderen leren dat een computer niet zomaar antwoord geeft, maar nadenkt over de opdracht die gegeven wordt.

Kansen op een baan

Veel voorstanders voor programmeren op school komen niet uit het onderwijs maar uit het bedrijfsleven. Vreemd? Nee, want er is een grote vraag bij bedrijven naar mensen die met één of meerdere programmeertalen uit de voeten kunnen of het principe achter programmeren begrijpen. Het probleem is echter dat er nog te weinig studenten zijn die een opleiding volgen op dit gebied of een opleiding volgen waar programmeren als basisvak wordt gegeven. Deze vaardigheid ontbreekt gewoon. Dit zou opgelost kunnen worden als vanaf de basisschool begonnen wordt met programmeren. Kinderen ontwikkelen deze vaardigheid dan al op jonge leeftijd wat hun kansen op een baan, hoe die er tegen die tijd ook uit ziet, vergroot.

Leren falen

Programmeren is niet eenvoudig. Sterker nog, ook een eenvoudig programma is al snel best complex! Dat hebben de KIEN-collega’s ook gemerkt tijdens een verkenningsmiddag van de ICT-leskisten die KIEN speciaal voor haar leden heeft aangeschaft (zie foto). Je krijgt met programmeren direct feedback (iets werkt, of het werkt niet) en dat levert een belangrijke (levens)les op: falen is noodzakelijk! Door veel fouten te maken kom je steeds een stapje verder, en hoewel dit in het begin lastig is, zorgt het ervoor dat je als leerling steeds beter wordt in het omgaan met falen. En dat is voor een leerproces best belangrijk.

Dus… programmeren verplichten?

Betekent dit dat programmeren verplicht moet worden op elke school? Om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen voor de toekomst, zoals vergrijzing, milieu of verstedelijking zijn andersoortige denkers en doeners nodig. Zij die de gebaande paden durven te verlaten. Die in staat zijn nieuwe invalshoeken en bijzondere oplossingen te bedenke. En die over grenzen van hun eigen vakgebied kunnen kijken.
Dit vergt kennis en vaardigheden op het gebied van burgerschap maar ook technologie, waar programmeren een onderdeel van is. Verplichten kan natuurlijk niet maar het is wel raadzaam om dit standaard in het lesprogramma op te nemen.

Snappen hoe de wereld werkt

Door te snappen hoe een algoritme werkt, en misschien zelf een reeks kunnen schrijven, begrijp je ook beter hoe zoiets als een filterbubbel ontstaat. Nepnieuws en fact checking zijn aan de orde van de dag en daarom belangrijk om te begrijpen hoe bepaald nieuws tot je komt. In de toekomst zal dit alleen maar meer worden, wanneer kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol krijgt. Door te leren programmeren zul je niet direct je eigen (digitale) assistent zoals Siri van Apple of Google assistant kunnen ontwikkelen, maar je snapt wel beter hoe zulke systemen werken.

Maken

Leren programmeren heeft ook een ‘scheppende kant’: het is een andere manier om digitaal ideeën tot leven te wekken. Verhalen van kinderen of jongeren die een eigen app of game ontwerpen klinken nog steeds als bijzonder, maar dat kan ook gewoon de normale gang van zaken zijn. Het is daarbij een extra middel om creativiteit om te zetten in een tastbaar product. Dit is ook een van de redenen waarom programmeren vaak gekoppeld is aan het label ‘maakonderwijs’. Maar denk ook aan smart technology, zoals slimme verlichting in huis, wat in een razend tempo aan het ontwikkelen is.

Kritisch denken en probleemoplossend vermogen

Programmeren gaat over meer dan alleen kans maken op een baan. Het gaat in essentie over het leren oplossen van ingewikkelde puzzels. Als programmeur ben je vooral bezig met het doorgronden van complexe problemen, en hier met logisch denken een creatieve oplossing voor te vinden. Computational thinking wordt daarbij gezien als de kernvaardigheid die leerlingen zouden moeten leren, waardoor ze beter leren denken. Programmeren wordt hierbij gezien als het beste middel om dit te leren. Het is eenvoudiger dan je denkt om te starten met programmeren. Probeer het eens uit in de klas. Durf te experimenteren! KIEN biedt haar leden een extra steuntje in de rug. Je kunt kiezen uit maar liefst 10 verschillende ICT-leskisten. De inhoud van de leskisten varieert per sector. Schrijf je in voor een workshop of lees meer informatie in de online leeromgeving.

Bronnen die voor de tekst Leren Programmeren zijn gebruikt: