Wij zijn KIEN, KIEN zijn wij

Wij zijn KIEN, KIEN zijn wij

In ons handvest beschrijven wij wie wij zijn, waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe we dit gaan doen.

De totstandkoming van ons handvest werd mede mogelijk gemaakt met middelen uit het Europees Sociaal Fonds

EU logo kleur