Wat doet KIEN?

Het onderwijs is volop in beweging en men is o.a. op zoek naar voorstellingen van ‘het leren van de toekomst’. Maar hoe ziet die er uit? Het gaat niet zozeer meer over de vraag óf ICT het onderwijs gaat veranderen, maar meer over het hoe en met welke kwaliteit en gewenste snelheid. Samen met onze leden kijken wij naar hoe veranderende onderwijsvisies, gecombineerd met de inzet van ICT, als basis kunnen dienen voor de toekomst.

Wie is KIEN?

Een aantal onderwijsinstellingen in de regio Zuid-Holland Zuid, hebben zo’n 6 jaar geleden hun ICT-vraagstukken gebundeld. Hieruit is KIEN ontstaan. In coöperatief verband  vormen we een vraaggestuurde organisatie van ICT-professionals met een onderwijs hart. We kennen een gezonde bedrijfsvoering aangestuurd vanuit de leden, leveren kwaliteit, veiligheid en support en spelen in op gemeenschappelijke ICT-behoeften en -vraagstukken bij onze leden en in het onderwijs. Inmiddels zijn wij gegroeid naar 10 leden. Binnen KIEN is de hele onderwijsketen vertegenwoordigd, van kinderopvang, (speciaal)primair-, (speciaal)voortgezet-, middelbaar- tot en met hoger beroepsonderwijs.

Wat doet KIEN?

Het is fijn om vanuit een gezamenlijke strategie met elkaar op te trekken en te kijken naar de brug waarmee ICT de besturen, de leidinggevenden, de docenten, de ondersteuners, de leerlingen en de ouders in een veranderende maatschappij kan ondersteunen en verbinden. Gedreven vanuit gemeenschappelijke doelen en waarden, werken we samen binnen de coöperatie en met onze omgeving waarbij iedereen zijn eigenheid bewaard met een eigen onderwijsvisie. Echter ten aanzien van ICT overstijgt ons gemeenschappelijk belang ons individueel belang. We hebben dit vertaald naar een dienstenportfolio dat wordt gebruikt in het SBO, PO, VO, SO, V(S)O, Pro, MBO, HBO en kinderdagverblijven. Wij blijven met elkaar de uitdaging op ICT gebied zien en gaan deze niet uit de weg. Wij maken samen het verschil!

Wat levert KIEN?

De samenwerking met 10 schoolbesturen, vertaalt zich naar een regionaal veilig, ondersteund en beheerd onderwijsnetwerk. We kopen gezamenlijk ICT-middelen in en kunnen deze ICT-middelen leasen aan onze leden. Daarnaast werken we samen rondom gegevensbescherming en aan de bevordering rondom ICT-geletterdheid van medewerkers bij de scholen. Wij bieden onze leden ondersteuning met een eigen helpdesk en een support afdeling en doen dat aan ruim 30.000 gebruikers. Wij beheren een gecentraliseerd datacentrum waarop ruim 100 schoollocaties in de regio Drechtsteden zijn aangesloten. De scholen krijgen hierdoor de beschikking over breedbandige en veilige internettoegang en –diensten en kunnen aangesloten worden op clouddiensten van Microsoft, Google of Apple.

MijnDigitaleSchool is het hart van onze dienstverlening. Dit is een omgeving dat apparaat onafhankelijk is en de eigenschappen heeft van een cloudomgeving. We stellen in onze dienstenportfolio het individuele gebruik centraal. Wij bieden een volledige leer- en werkomgeving, een betrouwbare ICT-infrastructuur en dit geheel is ondersteund en beheerd. Binnen al deze gebieden zorgt KIEN voor een veilig omgeving en voldoet hierbij aan de wet– en regelgeving (AVG).

 

MijnDigitaleSchool in cijfers:

  • In gebruik op ruim 100 schoollocaties in de regio Zuid-Holland Zuid
  • In gebruik op meer dan 15.000 apparaten
  • Voor ruim 30.000 gebruikers in het onderwijs

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

We beperken onze producten en diensten niet alleen tot MijnDigitaleSchool. Door vragen en gemeenschappelijke ICT-behoeften te bundelen, kunnen we scherp inkopen. KIEN is een inbesteding van haar leden en voert daardoor voor haar leden Europese aanbestedingen voor apparatuur en diensten uit. We werken ook slim samen rondom actuele thema’s zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en deskundigheidsbevordering rondom ICT-geletterdheid van medewerkers. Daarnaast biedt KIEN ondersteuning via een eigen helpdesk en een support-afdeling. Allemaal binnen de regio, dus snel op locatie.

Coöperatieve hart- en dienstverlening principes

KIEN is geen gewoon bedrijf. Wij zijn een samenwerkingsvorm binnen het onderwijs op het gebied van ICT. Ons werkgebied betreft de regio Zuid-Holland Zuid. De producten en diensten die KIEN levert, zijn gericht op het voorzien in de behoeften van onze leden en komen via samenwerking tot stand. De gemeenschappelijke ICT-behoeften van de scholen, dragen bij aan de ontwikkeling van de lerende mens. We denken vooruit en in mogelijkheden én krijgen energie als wij het verschil kunnen maken voor onze leden. Dit doen wij altijd vanuit een gemeenschappelijk belang omdat we in de coöperatie samen veel meer kunnen dan een ieder voor zich. Dit vormt ons coöperatieve hart: Samenwerken en samen leren met één gemeenschappelijke doel, drijfveer en waarden. Meer weten over wat ons beweegt? We hebben het vastgelegd in ons handvest. Lees ons handvest hier.