Wat doet KIEN?

Het onderwijs is volop in beweging en men is o.a. op zoek naar voorstellingen van ‘het leren van de toekomst’. Maar hoe ziet die er uit? Het gaat niet zozeer meer over de vraag óf ICT het onderwijs gaat veranderen, maar meer over het hoe en met welke kwaliteit en gewenste snelheid. Samen met onze leden kijken wij naar hoe veranderende onderwijsvisies, gecombineerd met de inzet van ICT, als basis kunnen dienen voor de toekomst.

Wat doen we?

KIEN vormt met 10 leden een regionale coöperatie van schoolorganisaties uit alle sectoren met ICT als kern. Wij werken met moderne technologie van klaslokaal tot aan digitale leermiddelen en dragen met onze leergemeenschap bij aan de ontwikkelingsmogelijkheden in de regio op het gebied van onderwijs en technologie. We beschikken gemeenschappelijk over gespecialiseerd personeel ten aanzien van privacy- en gegevensbescherming, onderwijs en ICT. Samen voeren wij regie op de ICT-behoeften en vraagstukken, zijn single-point-of-contact en one-stop-shopping voor onze leden. Ruim 30.0000 gebruikers maken dagelijks gebruik van onze veilige onderwijsinfrastructuur, verdeeld over ruim 100 schoollocaties in de regio Drechtsteden.

Wat bieden wij onze leden?

ICT

  • Betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur, Private cloud (O365, Google, Apple)
  • Single-point-of-contact, eigen helpdesk, regionale support en contractmanagement op gezamenlijke ICT-overeenkomsten.
  • Vraagbaak en regiecentrum rondom ICT-vraagstukken
  • One-stop-shopping voor ICT-producten. Wij zijn een inbesteding van de scholen, dus aanbestedingen doen wij samen.

IBP

  • Gezamenlijke technische en organisatorische maatregelen rondom privacy & gegevensbescherming o.a. Functionaris Gegevensbescherming, penetratietest en cyberverzekering.

Leren

  • Deskundigheidsbevordering rondom ICT-geletterdheid van medewerkers.

Kortom: KIEN ondersteund haar leden met hun ICT, Privacy & gegevensbescherming en professionalisering bij digitale geletterdheid onder de medewerkers van de scholen. De bestaande en opgedane kennis blijft zo geborgd binnen de organisatie. Omdat we samen optrekken, hebben wij een grotere slagkracht.

Onze toegevoegde waarde

ICT goed inzetten om kinderen en (jong) volwassenen te laten leren? Dat is ons gezamenlijke doel. Of wij kant-en-klare oplossingen of alle antwoorden op de vragen hebben? Heel eerlijk? In de meeste gevallen wel. Dat komt door onze jarenlange ervaring met ICT in het onderwijs. Soms ook niet. Maar daar zit nou juist de kracht van het samenwerken dat is gebaseerd op vertrouwen.

Sinds onze oprichting in 2013 hebben we met elkaar veel uitdagingen gezien en obstakels overwonnen. Waar we in 2013 nog met 30 medewerkers 16-duizend gebruikers bedienden, doen we dat nu met hetzelfde aantal voor ruim 30-duizend gebruikers.

Daarnaast onderzoeken en leren we met elkaar om tot een oplossing te komen waar iedereen iets aan heeft. We delen de kennis die bij de scholen aanwezig is en wisselen ervaring uit om samen verder te komen. We zorgen ervoor dat dit binnen de schoolorganisaties geborgd blijft, zowel bij grote als kleine schoolbesturen. Dat is de kracht van samen doen.

Onze drijfveer

Wij dragen bij aan een veilige, betrouwbare en goede onderwijsomgeving, zodat de lerende mens zich kan ontwikkelen vanuit zijn of haar eigen potentieel en blijvend toegang krijgt tot de wereld. Hoe we dit doen? Dat hebben we verwoord in ons handvest.  Je kunt ons handvest hier lezen.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder