Wat doet KIEN?

ict rendement

ICT goed inzetten om kinderen en (jong) volwassenen te laten leren? Daar zitten wel wat voorwaarden aan vast. Om ICT op school goed in te richten, is het onder meer van belang dat de school en haar bestuur bepalen hoe ICT kan worden ingezet op een manier die past bij hun onderwijsvisie. Daarnaast moet de infrastructuur in school op orde zijn, zodat leerlingen en onderwijspersoneel veilig van computers en internet gebruik kunnen maken. En er moeten voldoende digitale, adaptieve leermiddelen beschikbaar zijn. Dan blijft er nog één vraag over: Met welke betrouwbare partners haal jij maximaal rendement uit jouw ICT? De leden van coöperatie KIEN u.a. (KIEN) hebben besloten om samen te werken om de opbrengst van hun ICT te vergroten.

Wie is KIEN?

KIEN is ontstaan doordat een aantal onderwijsinstellingen uit de regio Drechtsteden hun ICT-afdelingen hebben samengebracht in een coöperatief verband. Samen vormen we sinds 2013 een vraag gestuurde organisatie van ICT-professionals met een onderwijs hart. We kennen een gezonde bedrijfsvoering, leveren kwaliteit en spelen in op gemeenschappelijke ICT-behoeften en vraagstukken in het onderwijs.

 

KIEN is een samenwerkingsverband tussen het Da Vinci College, Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht, Griendencollege, Loket Zwijndrechtste Waard, Stichting H3O, Hans Petri School, Stichting OPOD en SKOBA.

Wat doet KIEN?

Wij zijn geen ICT leverancier. Wij zijn een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen op het gebied van ICT in het onderwijs. Gedreven vanuit gemeenschappelijke doelen en waarden, werken we samen binnen de cooperatie en met onze omgeving. Ieder bewaart zijn eigenheid. Allemaal hebben we een eigen onderwijsvisie. Echter ten aanzien van ICT overstijgt ons gemeenschappelijk belang ons individueel belang. We hebben dit vertaald naar een dienstenportfolio dat wordt gebruikt in het SBO, PO, VO, SO, V(S)O, Pro, MBO, HBO en kinderdagverblijven. Wij blijven met elkaar de uitdaging op ICT gebied zien en gaan deze niet uit de weg. Wij maken samen het verschil!

Wat levert KIEN?

MijnDigitaleSchool is het hart van onze dienstverlening. Dit is een omgeving dat apparaat onafhankelijk is en de eigenschappen heeft van een cloudomgeving. We stellen in onze dienstenportfolio het individuele gebruik centraal. Wij bieden een volledige leer- en werkomgeving, een betrouwbare ICT-infrastructuur en dit geheel is ondersteund en beheerd. Binnen al deze gebieden zorgt KIEN voor een veilig omgeving en voldoet hierbij aan de wet– en regelgeving (AVG).

 

MijnDigitaleSchool in cijfers:

  • In gebruik op meer dan 86 locaties in de Drechtsteden
  • In gebruik op meer dan 10.000 apparaten
  • Voor ruim 29.000 gebruikers in het onderwijs

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

We beperken onze producten en diensten niet alleen tot MijnDigitaleSchool. Door vragen en gemeenschappelijke ICT-behoeften te bundelen, kunnen we scherp inkopen. KIEN is een inbesteding van haar leden en voert daardoor voor haar leden Europese aanbestedingen voor apparatuur en diensten uit. KIEN werkt samen met lease maatschappijen en kan daardoor ook hard- en software verhuren aan haar leden en leerlingen/studenten. We werken ook slim samen rondom actuele thema’s zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en deskundigheidsbevordering rondom ICT-geletterdheid van medewerkers. Daarnaast biedt KIEN ondersteuning via een eigen helpdesk en een support-afdeling. Allemaal binnen de regio, dus snel op locatie.

Coöperatieve hart- en dienstverlening principes

De producten en diensten die KIEN levert zijn gericht op het bieden van een toegevoegde waarde aan haar leden. Het realiseren van die toegevoegde waarde is gemeenschappelijk geformuleerd in ons coöperatieve hart. Hierin vinden we ons gemeenschappelijke doel, drijfveer en onze waarden terug. Meer weten? Bekijk ons handvest hier.