Wat doet KIEN?

Toegang tot de wereld

Samen met de bij KIEN aangesloten schoolorganisaties, houden wij ons dagelijks bezig met het ontwikkelen en het ondersteunen van een betrouwbare digitale leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat de lerende mens zich optimaal kan ontwikkelen.
Onze samenwerking kenmerkt zich doordat we met en van elkaar leren over hoe we bij kunnen dragen aan ‘het recht op goed onderwijs’ en de ‘toegang tot de wereld’.

Samenwerking

Wij zijn geen gewone organisatie. Wij zijn een coöperatie en hebben bewust gekozen om samen met schoolorganisaties uit alle sectoren en onze partners, de ICT-behoeftes en vraagstukken in het onderwijs aan te gaan. Wij maken samen het verschil. Niet omdat wij ons willen onderscheiden of onmisbaar willen zijn maar omdat we denken dat het altijd beter kan. We denken vooruit. Want ontwikkelen komt voort uit het combineren en integreren van mogelijkheden en noden. Dat is de rol van KIEN. We weten dat we samen veel meer kunnen dan ieder voor zichzelf. De sleutel is dan ook het samenwerken en samen leren, waarbij het gemeenschappelijke belang het individuele belang overstijgt.

Waarden

Onze samenwerking wordt gekenmerkt door te zorgen voor elkaar en door elkaar te helpen. Van een klant – leverancier rol is daarom geen sprake. De randvoorwaarde in ons samenwerkingsverband is dat iedere organisatie z’n eigenheid ontdekt, heeft en behoudt. De diversiteit, het anders zijn, qua achtergrond en identiteit maakt dat we juist samen kunnen leren en ontwikkelen. Het ‘anders’ zijn vraagt om een betrouwbare omgeving. We respecteren elkaars perspectieven en zoeken tegelijkertijd naar het ontwikkelen van gemeenschappelijke kennis en inzicht. Deze lerende houding brengt ons verder. Daarnaast is onze samenwerking persoonlijk. Wij handelen van mens tot mens en van hart tot hart. In het onderwijs spreken we over de lerende mens, maar bovenal over ‘die ene mens’ die wij bij naam kennen. Daar werken we voor en daar werken we mee.

Omgeving

Omdat we zeer bekend zijn met het didactische en pedagogische klimaat en de behoeftes van scholen, zoeken wij actief naar oplossingen die al zijn ontwikkeld in de markt of we ontwikkelen deze zelf door te combineren. Zo blijven wij actueel met de ontwikkelingen op ICT-gebied. Daarnaast werken wij samen met toonaangevende partners en hebben uitnodigende, toegankelijke, betrouwbare en moderne technologie die past bij de behoeftes van onze leden. We kijken niet alleen naar het onderhouden en de ontwikkeling van technologische middelen, maar ook naar die van digitale methodes en materiaal. Kortom, we passen digitaal leren en technologie effectief toe.

Dienstenportfolio

MijnDigitaleSchool is het hart van onze dienstverlening. We stellen in onze dienstenportfolio het individuele gebruik centraal. Wij bieden hierin een volledige leer- en werkomgeving, gepersonaliseerd beheer, uitgebreide, veilige en betrouwbare ICT-infrastructuur en ondersteuning naar behoefte.

MijnDigitaleSchool wordt gekenmerkt door:

   • Standaardisatie van dienstenverlening over de sectoren PO, VO, MBO en HBO.
   • Maximalisatie van gebruik van gemeenschappelijke bronnen.
   • Beheersing van infrastructuur van klaslokaal tot aan de digitale leermiddelen.
   • Integratie met Microsoft-, Apple- en Google-omgeving.
   • Gemeenschappelijke inzet van gespecialiseerd personeel.
   • Aanspreekbaarheid op kwaliteit van haar dienstverlening en focus op operational excellence.
   • Samenwerking met partners die bij willen dragen aan toegang tot de wereld.
   • Vraag- en inkoopbundeling richting markt.

MijnDigitaleSchool is gericht op ontzorging van het onderwijs!