Voortgang ontwikkelingen KIEN expertisecentrum

Het expertisecentrum van KIEN begint steeds meer een vaste vorm te krijgen. Er is hard gewerkt om met de bruggenbouwers een lerende netwerk te starten en met een beoordelingscommissie is een digitale leeromgeving geselecteerd.

Bruggenbouwers

De bruggenbouwers zijn enthousiaste collega’s die onderwijs en ICT een warm hart toedragen en zich in willen zetten om hun scholen en collega’s te ondersteunen bij het integreren van ICT in het onderwijs. Delen van kennis en uitwisselen van expertise staan bij hen hoog in het vaandel.
Halverwege oktober heeft de eerste vergadering van de bruggenbouwers plaatsgevonden. In deze projectgroep zitten namens de leden van de coöperatie de volgende bruggenbouwers: Guus Vergouwe (H3O), Ilona van Dalen (SKOBA), Nicole van Bijnen (OPOD), Miranda Jongenotter (Da Vinci), Jeroen Bouman (Stedelijk Dalton Lyceum) en Jeroen Meyer (KIEN).
De komende periode zal in het teken staan om de eigen stichting te leren kennen wat betreft beleid op het gebied van onderwijs en ICT en om te inventariseren wat de vragen/behoeftes zijn op school- en individueel niveau t.a.v. digitale geletterdheid. Het KIEN expertisecentrum kan o.b.v. deze opgehaalde informatie passend aanbod organiseren en beschikbaar stellen. Ten slotte inventariseren de bruggenbouwers welke kennis, vaardigheden en expertises er binnen hun eigen stichting aanwezig is.

Digitale leeromgeving

Om aanbod gericht op digitale geletterdheid te kunnen aanbieden en samenwerking te bevorderen is een digitale leeromgeving een ideale plek waar alle onderwijsprofessionals, die werken onder de vlag van coöperatie KIEN, terecht kunnen. De afgelopen periode heeft een beoordelingscommissie drie aanbieders van een platform tijdens hun presentatie beoordeeld. De beoordelingscommissie was een mooie afspiegeling van de leden van coöperatie KIEN en bestond uit deelnemers met verschillende achtergronden, variërend van leerkracht, leidinggevende tot HR-medewerker. Mirjam de Bijl (SPON/Griendencollege), Yvonne Huisman (stichting H3O), Chantal Nijman (stichting OPOD), Jeroen Bouman (Stedelijk Dalton Lyceum), Ilona van Dalen (SKOBA), Ria van Suidam (Da Vinci College) en Miranda Jongenotter (Da Vinci  College), heel erg bedankt voor jullie deelname aan de beoordelingscommissie.
De resultaten van de beoordelingscommissie hebben uiteindelijk geleid tot het advies om 1 aanbieder van een platform te selecteren. Dit advies ligt nu ter beoordeling bij de leden van de coöperatie. Wanneer er groen licht wordt gegeven, kunnen vervolgstappen ondernomen worden om de digitale leeromgeving onderdeel van het KIEN expertisecentrum te laten worden.