Skip links

Verbod gebruik Microsoft in Nederlands onderwijs niet nodig

De in Duitsland geconstateerde privacyrisico’s bij Microsoft 365 zijn niet meer aanwezig in Nederland. Een verbod op het gebruik van Microsoft in het Nederlands onderwijs is daarmee niet nodig.

In een rapport van 2 november 2022 heeft het samenwerkingsverband van Duitse privacy-toezichthouders (DSK) gesteld dat het gebruik van Microsoft 365 in Duitsland in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

SURF en SIVON (als vertegenwoordigers van de Nederlandse onderwijsinstellingen), en APS IT-diensten en SLB diensten (als belangrijkste leveranciers van Microsoft-licenties in Nederland) hebben onafhankelijk juridisch onderzoek laten doen naar de bevindingen van de DSK.

De conclusie daarvan is dat er geen reden is om te twijfelen aan de rechtmatigheid van het gebruik van Microsoft 365 in het Nederlandse onderwijs.
De bevindingen van de DSK worden in Nederland voldoende ondervangen door afspraken die al in 2019 met Microsoft zijn gemaakt naar aanleiding van een Data Protection Impact Assessment, en waar in 2021 nog aanvullende afspraken aan toegevoegd zijn naar aanleiding van richtlijn van de European Data Protection Board (EDPB).

De privacyrisico’s die in Duitsland zijn geconstateerd zijn in Nederland dus niet meer aanwezig.

Het ministerie is om een officiële reactie gevraagd.Dit zal in de week van 16 januari worden behandeld.