Skip links

Sponsoring

KIEN is van het onderwijs. Wij vormen samen met verschillende onderwijsorganisaties een vraag-gestuurde organisatie op het gebied van ICT en onderwijs. Wij zetten onze talenten en capaciteiten graag in voor het welzijn van de ander; voor de vooruitgang van de samenleving om zo actief bij te dragen aan het grotere geheel. Wij noemen dit toegang tot de wereld. Wij verlenen ICT-diensten en bieden kennis aan. Maar dragen ook regelmatig een steentje bij aan speciale evenementen en projecten in de vorm van sponsoring.

Wij krijgen regelmatig verzoeken om een evenement, school, project, activiteit te sponsoren. Hier gaan wij selectief mee om. Sponsoring moet in ieder geval een wezenlijke bijdrage leveren aan de onderwijssector en daarnaast vinden we een grote maatschappelijke betrokkenheid belangrijk.

Spelregels

Of wij aan een sponsorverzoek gehoor geven, hangt van een aantal criteria af. Hierbij maken wij de volgende afwegingen:
 • De sponsoring draagt bij aan speciale evenementen of projecten in een onderwijssector (po (s)vo mbo en hbo);
 • De sponsoring mag geen schade berokkenen aan de leden of de gebruikers van de leden;
 • De sponsoring mag de objectiviteit de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de coöperatie niet in het gedrang brengen;
 • De sponsoring mag de onderwijsinhoud van de leden niet beïnvloeden.

Sponsoring wordt altijd voor een periode van één jaar verstrekt, ondanks dat het verzoek tot sponsoring meerjarig kan zijn aangevraagd. De maximale sponsorperiode is 3 jaar. Ieder jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij de voortzetting van een overeenkomst bepaald wordt.

KIEN sponsort géén:
 • Activiteiten met een hoog risicogehalte;
 • Organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met thema’s waarmee onderwijsinstellingen niet geassocieerd willen worden zoals alcohol sex geweld en drugs;
 • Organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging sekse of politieke overtuiging;
 • Politiek geëngageerde evenementen of organisaties;
 • Evenementen met vooraf bekende (voedsel)veiligheidsrisico’s of met schadelijke gevolgen voor omgeving of milieu.
 • Individuele studenten/leerlingen/medewerkers of feesten.

Geen donaties

KIEN geeft geen donaties. Tegenover sponsoring staat daarom altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld in de vorm van PR of een andere tegenprestatie die naar aard, omvang en impact gelijkwaardig aan het gesponsorde is.

Sponsoring aanvragen

Een sponsorverzoek indienen kan door een mail te sturen naar communicatie@kienict.nl waarin je aangeeft wat het verzoek inhoudt en de reden dat je het verzoek bij ons indient. Jij krijgt zo snel mogelijk bericht van ons.

Sponsorreglement

Alle bepalingen rondom sponsoring hebben wij vastgelegd in ons sponsorreglement.

Huidige sponsorprojecten

Wij zetten onze talenten en capaciteiten graag in voor het welzijn van anderen en vooruitgang van de samenleving. Daarom sponsoren wij verschillende onderwijsprojecten.

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter.

Het programma duurt 11 weken. De succeservaringen, individuele aandacht, complimenten en uitdagende en inspirerende lesactiviteiten in en rondom het stadion helpen de leerlingen om stappen te maken in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Bij Playing for Success wordt leren leuk!

Er komen wekelijks meer dan 40 leerlingen naar het leercentrum toe. Dit zijn leerlingen van verschillende scholen in Dordrecht. De groepen bestaan uit 10 a 15 leerlingen. Elke groep bestaat uit ongeveer vier begeleiders en docenten. Dit zorgt ervoor dat er veel tijd is voor individuele aandacht en om het programma aan te passen indien nodig.

Playing for Success Dordrecht werkt met verschillende groepen:

 • PO groep (primair onderwijs – basisschool)
 • VO groep (voortgezet onderwijs)
 • Hans Petri groep (praktijkonderwijs)
 • SBO groep (speciaal basisonderwijs)
 • ISK groep (internationale schakelklas)
 • POVO groep (speciaal voor leerlingen die de stap maken van PO naar het VO)

De leerlingen werken elke week in hun spelersboekje. Hierin houden zij hun eigen ontwikkeling bij, geven zichzelf cijfers en omschrijven hun eigen doelen en ‘goals’. Door een goede samenwerking met ouders en school werken we met elkaar samen om ervoor te zorgen dat de leerling grote stappen kan maken in hun eigen ontwikkeling.

Onze sponsorbijdrage bestaat uit het hosten en inrichten van de website en het beschikbaar stellen van een veilige online werkplek.

Kijk voor meer informatie op: https://www.pfs-dordrecht.nl/

Een school in de zomer? Ja! Speciaal voor leerlingen van het basisonderwijs, voor PABO-studenten die iets willen bijspijkeren en leerkrachten die een handje willen meehelpen. Tot een paar jaar geleden was dit nog ondenkbaar. In de zomervakantie is de school dicht en zijn de kinderen vrij.
Toch is de animo erg groot. Voor veel leerlingen is zes weken zomervakantie best lang. Er blijkt dat bij veel kinderen de opgedane kennis en routine van school tijdens de vakantie deels wegzakt. Om dat te voorkomen, kunnen kinderen ook dit jaar weer meedoen aan de succesvolle Zomerschool Dordrecht.

In een periode van 2 weken gaan de kinderen op een andere manier aan de slag met de lesstof. Vaak in kleinere groepen, zodat er veel meer aandacht is voor het kind. In de ochtend wordt aan taal en rekenen gewerkt en in de middag vindt er een leuke activiteit plaats. In de gemeente Dordrecht is er 1 grote locatie waar ongeveer 300 kinderen twee leuke weken gaan beleven.

Onze sponsorbijdrage bestaat uit het hosten en inrichten van de website, proces- en communicatie advies en het beschikbaar stellen ict-lesmateriaal.

Kijk voor meer informatie op: Zomerschool (zomerschooldordrecht.nl)