Regionaal samenwerkingsverband ICT & onderwijs groeit

SKOBA en HBO Drechtsteden treden toe tot coöperatie KIEN.

SKOBA en HBO Drechtsteden treden toe tot coöperatie KIEN.

Met ingang van december 2018 zijn zowel Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) als HBO Drechtsteden, ook lid geworden van de ICT-coöperatie KIEN u.a. (KIEN). In totaal bundelen dan negen verschillende schoolbesturen uit de regio Zuid-Holland Zuid hun krachten en werken met elkaar samen op het gebied van ICT in het onderwijs.

De samenwerking kenmerkt zich door het versterken van de gezamenlijke ICT-infrastructuur, inkoop ICT-apparatuur, kennisdeling en -vergroting bij gemeenschappelijke ICT-vraagstukken en -innovaties, (technische) ondersteuning op locatie en een gezamenlijk aangestelde functionaris gegevensbescherming & privacy.

Aantal leden groeit

KIEN bestaat, met de komst van SKOBA en HBO Drechtsteden, uit negen leden. Het ROC Da Vinci College, het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht, het Griendencollege, LOKET Zwijndrechtse Waard, Stichting H3O, de Hans Petrischool, Stichting OPOD, SKOBA en HBO Drechtsteden werken binnen KIEN met elkaar samen op het gebied van ICT in het onderwijs. Hiermee zijn alle schoolsectoren vertegenwoordigd; primair-, speciaal-, voortgezet-,middelbaar- en hoger beroepsonderwijs.

Waarom aansluiten bij KIEN?

SKOBA kiest voor KIEN omdat alle ICT-gerelateerde zaken, waar het hedendaags onderwijs mee te maken heeft,gebundeld zijn. De kwaliteit van onderwijs staat bij SKOBA voorop. Door de ontzorging kan SKOBA zich volledig richten op de kwaliteit van haar onderwijs.

Door met de andere scholen binnen KIEN te gaan samenwerken is er nog meer ruimte om talenten binnen SKOBA te ontwikkelen,en een verdere groei te maken naar zelfstandige, sociale en kritisch denkende mensen, die respectvol kunnen samenleven en participeren in een dynamische maatschappij vol verschillen. 

HBO Drechtsteden had haar ICT al ondergebracht bij KIEN. Door het ondertekenen van het samenwerkingscontract, is HBO Drechtsteden nu officieel toegetreden als lid van de ICT-coöperatie. HBO Drechtsteden heeft hierdoor medezeggenschap gekregen en kan dus samen met de andere schoolbesturen meedenken over de richting die de scholen in Zuid-Holland Zuid uit willen gaan als het gaat om een gezamenlijke ICT-infrastructuur, innovaties,expertise, kennisdeling, ondersteuning, inkoop, gegevensbescherming &privacy.

Gezamenlijke visie

Alle partijen binnen KIEN willen vooroplopen in ICT en innovatie binnen het onderwijs. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor toekomstgerichte onderwijsconcepten, (bewezen)didactische modellen, digitale leerlijnen en leerlinggerichte software. 
De visie van KIEN sluit hier naadloos op aan. Technologie, mits goed ingezet, is een middel dat de kwaliteit van het onderwijs zal verhogen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van de mens.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariëlle Haasnoot, communicatie, telefoonnummer 088 – 657 5000 of e-mail info@kienict.nl