OPOD en KIEN gaan samenwerken

Op 28 november 2017 hebben Niek Barendregt, voorzitter van het college van bestuur van stichting openbaar primair onderwijs Dordrecht (OPOD) en Ger Reijnders, directeur van KIEN, een samenwerkingsovereenkomst getekend. OPOD treedt toe als lid van de ICT-coöperatie voor het onderwijs uit de regio Drechtsteden. 

Het ROC Da Vinci College, het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht, het Griendencollege, LOKET Zwijndrechtse Waard, Stichting H3O en de Hans Petrischool, gingen OPOD al voor door de handen ineen te slaan op ICT-gebied. Met deze uitbreiding in de samenwerking worden de krachten verder gebundeld op het gebied van ICT in het onderwijs. Door toetreding als 7e lid van de ICT-coöperatie voor onderwijs uit de Drechtsteden, is het voor OPOD mogelijk om hun ICT verder uit te bouwen. Met het lidmaatschap wordt het sein op groen gezet voor de (her)inrichting van een stabiele ICT-infrastructuur, de gezamenlijke inkoop van ICT-apparatuur en levert KIEN ondersteuning op de locaties.

Niek Barendregt, voorzitter van het college van bestuur van OPOD en Ger Reijnders, directeur van KIEN, zijn al vanaf oktober 2016 met elkaar in gesprek over een mogelijke samenwerking op het gebied van ICT. Voorop stond dat de kwaliteit van goed onderwijs gewaarborgd zou blijven. Hierin hebben OPOD en KIEN elkaar gevonden. De kwaliteit wordt onder andere bepaald door een betrouwbare, veilige en stabiele infrastructuur. Maar ook het gezamenlijk inkopen van ICT-apparatuur speelt een rol. Door vragen en gemeenschappelijke ICT-behoeften te bundelen, zijn de kosten voor bijvoorbeeld aanschaf van apparatuur of licenties lager te houden dan wanneer een schoolorganisatie dit alleen moet regelen. Daarnaast biedt KIEN ondersteuning via een eigen helpdesk en een support-afdeling. Allemaal binnen de regio, dus snel op locatie. Bij Stichting OPOD wordt op 13 scholen met Chromebooks gewerkt, binnen de Google omgeving. Dit betekent voor KIEN een verdere verbreding van de kennis, naast Windows en Apple. Vanuit technologisch oogpunt is dit voor KIEN een goede ontwikkeling en is de toetreding van OPOD is heel waardevol voor de coöperatie.

 

Lees hier het persbericht