Digitalisering onderwijs in stroomversnelling tijdens corona

Cijfers uit de sectorrapportage voor zowel po als vo laten zien dat de digitalisering van het onderwijs tijdens de coronacrisis in een stroomversnelling kwam en dat leraren een grote sprong hebben gemaakt in hun digitale vaardigheden. Leraren in het primair onderwijs willen de inzet van ICT uitbreiden of verduurzamen. Een op de vier schoolleiders hier geeft aan in de toekomst meer gebruik te gaan maken van digitale middelen. Dit zijn bijvoorbeeld tools waarmee leerlingen thuis kunnen oefenen, tools voor overleg met collega’s of voor het betrekken van ouders.

Bekijk de rapportages hieronder.

sectorrapportage digitalisering in het vo

Bekijk het rapport hier

sectorrapportage digitalisering in het po

Bekijk het rapport hier